1.
Kampanja "Sto ljudi, sto čudi". Pripravili bomo delavnice za mentorje in otroke na temo multikulturnih vrednot, premagovanja stereotipov; pripravili bomo mednarodni kamp na te teme in izbrali tudi najboljši slogan.
Organizira ZPM Maribor (2011- 2012).
2.
Raziskava o stereotipih in predsodkih otrok do drugih narodnosti; raziskava bo zajela 1200 otrok na slovenskem in hrvaškem obmejnem območju, zaključki pa bodo zajeti v publikacijo, ki bo v obeh jezikih. Organizira SDND.
3.
Revija enominutnega filma na temo Življenje ob meji. Povabili bomo hrvaške in slovenske ustvarjalce, izbrana dela pa prikazali na enodnevnem srečanju, ki bo nekje na Hrvaškem.
Organizira SDND (2012).
4.
Mednarodni kamp predstavnikov otroških parlamentov iz Slovenije in Dječjih viječa s Hrvaške. Tema bo antidiskriminacija otrok različnih narodov in narodnosti s poudarkom na antidiskriminaciji posameznih ranljivih skupin. Kamp bo 3-dnevni, 150 otrok in 30 mentorjev.
Organizira ZPMS (2012).
5.
Otroški glasbeni festival v Varaždinu. K sodelovanju bomo pritegnili avtorje in izvajalce (izvajalci od 6 - 15 let).
Organizira ga DND Varaždin (2013).
Projektne aktivnosti:
Cilji projekta:
1.
Povezovanje in spodbujanje sodelovanja med organizacijami, ki tostran in onstran meje delajo za otroke in z otroki.
2.
Spodbujanje izmenjave otrok in mentorjev otroških parlamentov s ciljem mreženja in razvijanja novih oblik sodelovanja.
3.
Spodbujanje integracije otrok v družbene aktivnosti.
4.
Prenos znanja in dobrih praks udeležencev v projektu na temo proti-diskriminacija, participacije otrok in kulturnega sodelovanja.
5.
Dvig osveščenosti lokalnega prebivalstva o pomenu sobivanja na obmejnem območju s sprejemanjem in spoštovanjem različnosti in človekovih pravic.
6.
Spodbujanje mobilnosti umetnikov in kulturnega sodelovanja med državama.
7.
Spodbujanje kulturnih storitev v obmejnem območju.
1.
Da si znova odpremo  čezmejni prostor, tako za naše skupne aktivnosti, kot tudi za izmenjavo dobrih praks.
2.
Da odpremo prostor za vsakovrstno sodelovanje, tako naših društev kot članov in seveda otrok in mladostnikov.
3.
Da si pridobimo nove izkušnje s pridobitvijo in izvedbo evropskih projektov.
Mednarodni projekt Otroci in mladi ne priznajo meja / Djeca i mladi ne priznaju granice / je projekt, sofinaciran iz virov EU. Vodilni partner je DND Hrvatske. DND Varaždin, ZPM Slovenije in ZPM Maribor so projektni partnerji.
Društva in Zveze prijateljev mladine v obmejnih regijah, skupaj s hrvaškimi društvi iz mreže Društva Naša djeca so soustvarjalci programa in pomemben del projekta.

Zakaj smo se odločili za vključitev v projekt:
OTROCI IN MLADI NE PRIZNAJO MEJA
DJECA I MLADI NE PRIZNAJU GRANICE
MEDOBČINSKO DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE CELJE